V založbi RRA Koroška sta pred dnevi iz tiskarne prišli dve novi karti Koroške - kolesarska in pohodniška, vsaka v nakladi 10.000 izvodov. V razmerju 1:60.000 pokriva nekaj širše območje, tako da vas lahko popelje na ture tudi po večini Pohorja, delu Zgornjesavinjske doline in delu avstrijske Koroške.

Izpostavljenih je osem kolesarskih tur, ki sežejo v vse kote zemljevida. Ta je sicer klasične velikosti 11 x 22 cm in ne v kakšni kolesarjem prijaznejši obliki, tudi brez "roadbooka", s katerim so nas razvadili kolesarski vodniki. A glede na to, da označene poti večinoma vodijo po kategoriziranih cestah, orientacija ne bi smela biti pretežka. Za kaj več (tisto, čemur rečemo gorsko kolesarstvo) pa se je razen nekaj odsekov tako ali tako treba posvetovati z lokalnimi poznavalci. Recimo, da vas karta na grobo seznani z možnostmi, potem pa se je treba za vrhunsko turo še malce znajti.

Na karti je posebej označena še pohorska kolesarska transverzala, dravska kolesarska pot, planinske poti, kolesarska počivališča, trgovine, servisi, izposojevalnice, možnost prevoza koles z žičnico, kolesarski poligon (karkoli že to je) ter lokalni posebnosti: kolesarjenje v podzemlju Pece in omrežje poti za mtb orientacijo pri slovenjgraškem letališču. Pa še vse druge turistične možnosti.

Poleg slovenskega je vsebina še v angleškem in nemškem jeziku.

Ker gre širšo zgodbo razvoja kolesarsko zelo napredne slovenske regije, smo nekaj vprašanj naslovili na Petra Zajca, tokrat v vlogi RRA Koroška.

AD: Kaj bi rekel o lovljenju mej pri vrisavanju legalnih ali "pol-legalnih" poti? Koliko vidim, so vrisane legalne, pri opisu tur pa je čutiti, da obstajajo možnosti ...
PZ: Karta je kompromis med dejanskim stanjem in želenim. Gorsko kolesarske poti, prikazane s pikčasto modro barvo so, razen izjem, legalne, saj potekajo v pretežni meri po kategoriziranih cestah. Izjeme so deli, ki potekajo po gozdnih vlakah in poteh (npr. del čez Ostruščico pri Rogli, del Pohorske kolesarske transverzale pri Kopah, del malega kroga okoli Uršlje gore med Vernerico in Kozarnico ...). Res je, pri opisu so poudarjene tudi možnosti vožnje po enoslednicah (singletrails), kjer smo še vedno nelegalni, bodisi so to planinske poti ali druge poti. Smo pa trenutno v fazi načrtne legalizacije posameznih območij in poti na Koroškem, proces, ki bo trajal kar nekaj časa in smo se ga lotili na različnih ravneh. Npr. v Jamnici so singlce v Singletrail parku ob pripravi novega občinskega prostorskega načrta bile zajete kot sloj poti, kar je izjemo pomemben proces pri legalizaciji poligonskih objektov, kar parki so. Ravno tako pristopamo k legalizaciji posameznih singlc na drugih območjih. Pri prikazu na zemljevidu smo se soočili z realnim stanjem in potrebami marketinga. Zato poskušamo loviti ravnotežje med realnim stanjem, čim večjim prizadevanjem za legalizacijo singlc ter potrebami marketinga danes.

Glede na posebnosti lokalnih poti - se ti zdi orientacija po karti dovolj za načrtovanje in izvedbo ture?
Pri opisih posameznih tur na hrbtni strani karte smo morali izhajati iz obstoječega stanja in uporabiti tiste, ki so bile v neki obliki že prisotne v okolju. Obstoječe, delno stihijsko stanje, je odraz posameznih iniciativ v preteklosti, ki so bile neredko brez jasne vizije razvoja in vzdrževanja v prihodnje. Z načrtnim delom želimo v doglednem času priti do mreže poti, ki bodo legalne in zanimive z uporabniškega vidika. Merilo 1 : 60.000 s prikazanimi vsebinami izkušenejšemu uporabniku omogoča načrtovanjem ture, se pa strinjam, da je to težje za manj izkušenega uporabnika. Precej poti na karti je tudi na spletni strani www.hiking-biking.net/koroska, s kratkim opisom, prikazom na Bikemap ter gpx in kml datotekami. Pri tem spet poudarjam, da smo morali izhajati iz obstoječega stanja in uporabiti tiste, ki so bile v neki obliki že prisotne v okolju. Poti zbrane na omenjeni spletni strani bodo še v letošnjem letu postale del novega, svežega in prenovljenega spletnega portala Koroške, ki jo pripravlja Regionalna destinacijska organizacija Koroška. Obstoječo uradno spletno stran www.koroska.si je že povsem povozil čas. Kot rečeno, smo morali pri poteh izhajati iz obstoječega stanja. Bo pa dobra priložnost za spoznavanje s koroškimi singlcami Kolesarski festival Črna lukna, ki bo potekal med 19. in 28. julijem v Mežiški dolini na Koroškem.

Kje bodo karte na voljo?
Karte bodo na voljo v TIC-ih, nastanitvenih obratih, kolesarskih trgovinah in servisih na Koroškem. V času trajanja sejma Alpe Adria pa tudi pri stojnici Koroške in njenih ponudnikih turističnih produktov. Finančno smo pripravljeni na morebiten ponatis.

Seznam tur na karti najdeš na koroska.si, od tam so povezave na prikaz v Bikemap in GPS sledi tur.

Za zimsko sanjarjenje o pomladnih turah si lahko karto omisliš že danes ali jutri (nedelja 27. januar) na sejmu v Ljubljani.