Kdaj uporabiti izraz kolesarstvo in kdaj kolesarjenje? Preprosto? Očitno ne, saj smo tudi od novinarjev že slišali napačno zvezo "svetovni pokal v gorskem kolesarjenju".

Da smo si enkrat na čistem in da slišimo tudi od tistih, ki o tem vedo največ, so pri Slovenski kolesarski pobudi (SKP) povprašali kar na Inšititut za slovenski jezik Frana Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Takole piše SKP:

Obe besedni zvezi, gorsko kolesarstvo in gorsko kolesarjenje, se uporabljata nedosledno, kar velja tako za medijske zapise kot strokovne publikacije (npr. diplomska in podiplomska dela). Po mnenju Slovenske kolesarske pobude bi ena izmed možnih rešitev bila, da se gorsko kolesarstvo uporablja kot širši pojem, ki ne obsega le dejavnosti kolesarjenja, pač pa tudi npr. industrijo izdelave koles, turistično panogo ... besedna zveza gorsko kolesarjenje pa bi se nanašala na samo dejavnost izvajanja kolesarjenja. Vprašanje o primernosti našega predloga smo naslovili na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je pritrdil našemu predlogu.

Odgovarja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glede na to, da ste v Slovenski kolesarski pobudi sami zaznali potrebo po pomenskem razlikovanju med poimenovanjem panoge oz. dejavnosti, torej kolesarstvom, ter konkretnim opravljanjem tega dejanja, torej gorskim kolesarjenjem, je tudi z jezikovnega vidika možnost za tovrstno pomensko razlikovanje popolnoma odprta in sprejemljiva. Ker gre za terminološko razlikovanje med tema dvema pojmoma, tudi v Sekciji za terminološke slovarje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU podpiramo odpravljanje terminoloških nejasnosti z dosledno rabo, četudi se sicer v splošnem jeziku dopušča raba besede kolesarstvo tudi v pomenu 'dejanja'.

Celoten odgovor (PDF)

Glede na odgovor pri Slovenski kolesarski pobudi pravijo, da si bodo prizadevali za dosledno uporabo besedne zveze gorsko kolesarstvo kot širši pojem, ki obsega tudi npr. industrijo izdelave koles, turistično panogo ... ter gorsko kolesarjenje za dejavnost izvajanja kolesarjenja.

Primer: Gorsko kolesarstvo v Sloveniji čakajo pomembni izzivi, med drugim tudi legalizacija vožnje v naravnem okolju. V čez vikend smo bili na gorskem kolesarjenju na Pohorju.